Nedan följer en artikel om viltspår som jag skrivit!

Med focus på viltspår
Text: Margaretha Hedman

En allt populärare form att aktivera sin hund på har blivit att träna viltspår.

Polisen har en central roll när älg, rådjur eller annat klövvilt dödas eller skadas i trafiken.

Föraren skall snarast underrätta polisen, som i sin tur kontaktar jakträttsinnehavare, eller själv far ut och avlivar det skadade djuret.

Det är här det kan vara på sin plats med en säker eftersökshund.

En duktig hund är en förutsättning för ett lyckat eftersök vid en skadeskjutning eller trafikskada där klövvilt varit inblandat. Minst lika viktigt är dock jägarens kunskap och handlande.

Bästa spårhund?

Åsikterna om vilken typ av hund som är mest lämpad för eftersök går isär.

Den som har en drivande hund såsom tax eller drever menar att den är bäst. Å andra sidan menar andra att en hund som huvudsakligen används för eftersök är mer spår-noga och följer det antagna spåret. 

 

Retrieverraserna t. ex är oftast  mindre känsliga för viltstörningar än de drivande hundarna.

För att bli en säker eftersökshund krävs det dock mycket mer. Vissa studieförbund eller specialklubbar under Sv Kennelklubben (SKK) anordnar kurser i eftersök/viltspår. 

Vad behövs?

En spårsele med lina, lite blod – kan köpas i din livsmedelsaffär – en rådjursklöv samt lite snitslar.

Man startar först sin hund i sk anlagsklass där bedömningen enbart är godkänd eller inte godkänd. Därefter startar man i öppenklass. Spåret ska om möjligt börja på öppen plats och leda in i omväxlande terräng. Spåret ska i båda klasserna vara cirka 600 meter långt och så lagt att det bildar fyra räta vinklar. Avståndet mellan vinklarna får ej understiga 50 meter.

Den hund som sedan blivit godkänd i anlagsklass är därmed berättigad att starta i öppenklass. Här är spåret lite svårare samtidigt som man här även prövar hundens skottfasthet.

I öppenklassen kan sen hunden tilldelas första, andra eller tredje pris.

Blodläggning

I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start. I öppen klass ska spåret vara 12-24 timmar och mängden blod i båda klasserna ska vara tre deciliter.

Knepiga spår

Hundarna har oftast inga problem att följa enbart en släpad klöv och ju svårare spåret är desto noggrannare blir hunden. 

Fakta

För att bli Sv Viltspårchampion (SVCH) krävs det sedan att hunden har tre första pris i öppen klass samt minst ett andra pris på officiell utställning efter 15 månaders  ålder.

Dom flesta specialklubbar arrangerar spårprov och de är oftast öppna för alla raser.

 

 


Margaretha Hedman  - Prästängsvägen 14  - 711 72 Vedevåg   

Webmaster Ulrika Zetterfeldt © 2000 - 2005